De algemeen nut beogende ´Stiftung Gralsbotschaft‘ is het centrale uitgangspunt voor de verbreiding van Abd-ru-shin’s hoofdwerk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft‘ verspreidt uitsluitend de Laatste geautoriseerde uitgave van het werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap.

De auteur heeft in zijn laatste levensjaren op aarde een bewerking en nieuwe rangschikking van de Graalsboodschap tot stand gebracht en alleen deze uitgave mag nog worden doorgegeven.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft’ is verplicht, zich aan deze uitdrukkelijke wens van de auteur, zoals deze door Maria Bernhardt en Irmingard Bernhardt is bekendgemaakt, te houden.

De opdracht van de ‚Stiftung Gralsbotschaft’is de verbreiding van het werk in alle levende talen. Datzelfde geldt voor zijn andere geschriften en daarbij aansluitende publicaties. De ‘Stiftung Gralsbotschaft’ bevordert de verbreiding van de Graalsboodschap op het internationale vlak en op elke geëigende en passende wijze, ook door het optreden in het openbaar, zoals bijvoorbeeld door de bij haar aangesloten uitgeverij met haar programma, door openbare voordrachten, seminars, enz.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft‘, met haar zetel in Stuttgart, wird in 1951 door het Ministerie voor Cultuur en de Belastingdienst van Baden-Württemberg rechtsgeldig verklaard en op grond van haar statuten erkend als stichting ten algemenen nutte. Aangesloten bij de ‘Stiftung Gralsabotschaft’ is de ‘Verlag (Uitgeverij) der Stiftung Gralsbotschaft GmbH’.

Als houdster van het auteursrecht van deze internet-uitgave en in het vervullen van haar legitieme opdracht, het werk van Abd-ru-shin vanuit een centraal punt over de hele wereld te verspreiden, distantieert de ‘Stiftung Gralsbotschaft’ zich uitdrukkelijk van alle andere weergaven van de Graalsboodschap In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin. Deze weergaven staan in geen enkel verband tot taak en doel van de ‘Stiftung Gralsbotschaft of zijn er zelfs mee in tegenspraak.